Rosnowski - Gadżety reklamoweRosnowski Gift Sp. z o.o.

ul. Chwarznieńska 142 D 81-602 Gdynia

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr Rejestrowy: KRS 0000176132

Kapitał zakładowy: 50.000 pln

Regon: 192379542

NIP: 586-20-56-550 mapa2 SEKRETARIAT

e-mail: biuro@rosnowski-gift.pl

tel.: (+48) 58 664-77-33 wew. 32

DZIAŁ HANDLOWY e-mail: sprzedaz@rosnowski-gift.pl e-mail: handlowy@rosnowski-gift.pl e-mail: office@rosnowski-gift.pl tel.: (+48) 58 664-77-33 wew. 31, 33, 40, 42

DZIAŁ GRAFICZNY

e-mail: grafik@rosnowski-gift.pl

tel.: (+48) 58 664-77-33 wew. 38

PRZEDSTAWICIELSTWO W WARSZAWIE

e-mail: warszawa@rosnowski-gift.pl

tel. kom. 501 190 174

tel. (+48) 22 833-16-17

CZERWONA LINIA W SPRAWACH PILNYCH

(+48) 513 09 77 33