Warunki wspólpracy

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ROSNOWSKI Gift Sp. z o.o.

WARUNKI PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI

1. Złożenie zamówienia pisemnie mailem lub faksem oraz dostarczenie projektu w Corelu 12 (wersja wektorowa) z wyszczególnieniem kolorów pantone. Po otrzymaniu zamówienia handlowiec w ciągu 24 h potwierdzi przyjęcie zamówienia oraz prześle projekt do akceptacji. Uwaga jeśli klient zamawia po raz pierwszy to należy przesłać dokumenty firmy tj. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS, NIP, REGON.

2. Odesłanie zaakceptowanego projektu wraz z podpisem.

3. Wpłata zaliczki do zamówienia w wysokości 40% wartości brutto zamówienia.

Termin realizacji zamówienia liczony jest od daty otrzymania zamówienia, daty wpływu zaliczki na nasze konto bankowe oraz od dnia zatwierdzenia projektu. Termin realizacji liczony jest od dnia kiedy wszystkie w/w warunki są spełnione.

WARUNKI DOSTAWY

Wszystkie podane ceny są cenami netto (bez podatku VAT) i nie zawierają kosztów projektów lub obróbki logo. Ilości dostarczanych towarów mogą się różnić +/- 10 %. Wszystkie podane ceny są cenami EXW Gdynia, tj. cena do odbioru z naszego magazynu w Gdyni.

TRANSPORT TOWARU

W przypadku nie wskazania przez kupującego formy odbioru lub dostawy towaru, będzie on wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej np. DHL, UPS, DPD, FedEx, TNT lub innej, na warunkach zawartych pomiędzy firmą Rosnowski Gift Sp. z o.o., a firmą kurierską, a koszty transportu będą doliczone kupującemu do faktury. Wszystkie dostawy realizowane są na koszt i ryzyko odbiorcy. W przypadku zamówienia powyżej 10.000 PLN netto dostawa towaru jest na koszt Dostawcy i ryzyko odbiorcy – za pośrednictwem wybranej przez Dostawcę firmy kurierskiej.

UWAGA !!! Wysyłka towaru odbywa się zawsze na adres siedziby firmy, chyba że Zamawiający wskaże inny adres dostawy towaru.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Do zamówienia pobierana jest zaliczka 40% wartości zamówienia brutto.

Reszta kwoty może być płacona za pobraniem kurierowi przy odbiorze towaru lub 1 dzień przed wysyłką gotowego towaru.

W przypadku udzielenia kupującemu kredytu kupieckiego (terminu płatności) i braku zapłaty w terminie, ROSNOWSKI GIFT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia następnego zamówienia lub też realizacji następnego zamówienia ze 100 % przedpłatą lub zaliczenia najbliższej wpłaty na poczet zaległości do wysokości salda zaległości.

ZNAKOWANIE

Znakowanie oferowanych przez nas produktów odbywa się w technikach: tampondruk, sitodruk, offset, druk cyfrowy UV, druk offsetowy UV, laser, grawerowanie, etykieta, haft komputerowy, kalka ceramiczna, sublimacja, termotransfer, tłoczenie, hot stamping, cold stamping, embossing, debossing, termodruk, kodowanie, pokrywanie żywicą epoxydową (łezka 3D), . 1. Kolory PANTONE oraz CMYK są wykonywane z dokładnością +/-5% od zamawianych lub w zakresie +/- 1 odcień. Mogą się one różnić na różnych produktach ze względu na rodzaj użytego materiału do produkcji (będą odmienne na różnych produktach, np. na metalu i na tkaninie). Prosimy również o zwrócenie uwagi, że kolory PANTONE należy dobierać przy naturalnym świetle dziennym lub jego odpowiedniku. Światło sztuczne, w szczególności ze świetlówek, żarówek energooszczędnych przekłamuje kolory. Aby uzyskać 99,9% odwzorowanie kolorów należy zamówić oddzielnie za dodatkową opłatą proof, czyli wydruk próbny. Koszt proofa jest ustalany każdorazowo indywidualnie ze względu na różnorodność techniki nadruku oraz materiałów, na których będzie nanoszone znakowanie. 2. Grawerowanie, laser, tłoczenie, embossing, debossing to techniki ingerujące w strukturę materiału. Ze względu na technologię nie ma możliwości zapewnienia głębokości ingerencji w strukturę. Głębokość znakowania ustala indywidualnie technolog dokonujący znakowania zgodnie z wiedzą i doświadczeniem dla danego materiału. 3. Kalka ceramiczna jest używana do znakowania przedmiotów z ceramiki i szkła. W procesie wypalania kalki ceramicznej na przedmiocie może nastąpić drobna zmiana kolorystyki w porównaniu do projektów graficznych. Umiejscowienie kalki na przedmiocie może się różnić o +/-2mm ze względu na ręczną technologię nakładania kalki ceramicznej na przedmiot. 4. Personalizacja kart plastikowych następuje w procesie termodruku, embossingu lub kodowania paska magnetycznego. Techniki te pozwalają na naniesienie danych na karcie t.j. imię nazwisko, numer, kod kreskowy, kod QR, logo lub napis, zależnie od wybranego procesu personalizacji. Termodruk i embossing można wykonać z kolorową folią, której kolorystyka jest ograniczona i dostępna zależnie od dostępności u naszego dostawcy. W przypadku personalizacji kart mogą występować na powierzchni karty drobne poziome rysy, nie mające wpływu na użyteczność karty, a wynikające z maszynowej technologii nanoszenia danych. 5. Tolerancja wymiarów elementu znakowanego na przedmiocie wynosi +/- 3%.

REKLAMACJE

W przypadku kiedy kupujący poinformował przedstawiciela firmy Rosnowski Gift Sp. z o.o. o defekcie w dostarczonym towarze niezgodnym ze specyfikacją, kupujący ma prawo do wymiany wadliwego towaru na nowy. Rosnowski Gift Sp. z o.o. zastrzega sobie 30 dniowy termin na wymianę towaru na wolny od wad. Reklamacja musi być złożona pisemnie przez kupującego lub jego przedstawiciela w terminie 7 dni od daty dostawy. Wszelkie reklamacje są przez nas rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Zgłoszenie musi być pisemne i zawierać uzasadnienie reklamacji oraz oczekiwania Klienta co do rozwiązania sprawy. Ponadto reklamowany towar musi być do nas dostarczony w całości, chyba że wyrazimy zgodę na jego nie przesyłanie. Przesyłka reklamowego towaru odbywa się zawsze na koszt Reklamującego. W przypadku zasadności reklamacji poprawny towar wysyłamy na nasz koszt w jedno wskazane przez Reklamującego miejsce.

W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia nie uznajemy żadnych kar umownych powyżej 0,1% za każdy dzień zwłoki w wysyłce towaru, chyba że zostanie to zawarte w odrębnej umowie (zamówienia powyżej 10.000 PLN netto).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

Rosnowski Gift Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności jeżeli z winy przewoźnika przesyłka opóźni się, zagubi lub dotrze uszkodzona . Ponadto Rosnowski Gift Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia wynikające z klęsk żywiołowych, trzęsień ziemi, strajków i innych nadzwyczajnych zdarzeń na które nie ma wpływu. Rosnowski Gift Sp. z o.o. Nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie oraz działania osób trzecich.

ZMIANY W CENACH

Rosnowski Gift Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku jakichkolwiek zmian wniesionych do zamówienia przez kupującego po przesłaniu kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

INFORMACJE KOŃCOWE

Zastrzegamy sobie prawo tolerancji ilościowej dostarczonego towaru w ilości +/- 10% wielkości zamówienia.

Dostarczony produkt może posiadać tolerancję co do wymiaru w wysokości od 1 do 5% zależnie od produktu.

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują do wszystkich cenników, indywidualnych wycen i zapytań od dnia 1 kwietnia 2010 r. Korekta warunków sprzedaży dokonana dnia 27 sierpnia 2012 – dopisano w punkcie TRANSPORT TOWARU: zamiast DPD Polska jest DHL, UPS lub DPD. Korekta warunków sprzedaży dokonana dnia 15 marca 2022: zamiast DHL, UPS lub DPD jest DHL, UPS, DPD, FedEx, Inpost, Poczta Polska.